مشخصات عمومی


نام شرکت :

توسعه ارتباطات کاسپین

نام مدیرعامل : ابراهیم قرباندوست
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@caspian-net.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۷/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


ارتباطات، مخابرات، کامپیوتر، شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
0441- 2242550 : تلفن
0441- 2245804 : فکس
ارومیه، خیابان کاشانی، کوچه 12، ساختمان 21


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه