مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه هوشمند

نام مدیرعامل : سالار قاسمی پور
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@h-net.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۰


شرح مختصر فعالیت ها


فروش تجهیزات ، مشاوره ، نصب و راه اندازی شبکه های lan ،مخابرات ،وایرلس


محل فعالیت

: عنوان محل
0831 0821224-5 : تلفن
0831 8238058 : فکس
کرمانشاه ، چهار راه بسیج، جنب شهرداری منطقه 1 ،پ 30


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه