مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه گستر کندلوس

نام مدیرعامل : علیرضا قربانی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : sgknet@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۷/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


تعمیرات شبکه، فروش کامپیوتر


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 66909422 : تلفن
021- 66570801 : فکس
تهران، تقاطع بلوار کشاورز وکارگر، ، نبش کوچه گیتی، شماره 212


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه