مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه گستران جندی شاپور

نام مدیرعامل : یدالله مهرعلی زاده
تلفن : 0611- 3334232
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0611-3334232 , 3334215
وبسایت : www.jondishapour.com
پست الکترونیک : info@jondishapour.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲


شرح مختصر فعالیت ها


ارایه خدمات و مشاوره ای، مدیریتی ( ISO, TOM, EFQM )، اقتصادی، مالی و کارآفرینی، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت دانش، ارایه خدمات آموزشی و کارآموزی به سازمان ها و افراد ، طراحی و توسعه ICT و مدیریت امنیت شبکه ISMS در سازمان ها؛، تحقیق ، ارزیابی و نظارت در سازمان ها


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0611- 3334232 : تلفن
0611-3334232 , 3334215 : فکس
اهواز، بلوار پل پنجم، روبروی درب شمالی دانشگاه شهید چمران، پارک علم و فناوری خوزستان


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه