مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه گستر

نام مدیرعامل : محمد حسین اسکندری
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@shabakegostar.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۶/۱۳


شرح مختصر فعالیت ها


فروش و پشتیبانی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، فروش و پشتیبانی سیستم های کنترل تردد ( حضور غیاب، رستوران، گشت زنی، پارکینگ)


محل فعالیت

: عنوان محل
0711- 2343839 : تلفن
0711- 2343938 : فکس
شیراز، خیابان پوستچی، کوچه جنب پست بانک، ساختمان خوارزمی، طبقه 5، واحد 1


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه