مشخصات عمومی


نام شرکت :

سفیران هدایت اطلاعات سها

نام مدیرعامل : عباس کیایی
تلفن : 0251- 2922942
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0251- 2922943
وبسایت : www.soha.co.ir
پست الکترونیک : manager@soha.co.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


شبکه، نرم افزار، آموزش مجازی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0251- 2922942 : تلفن
0251- 2922943 : فکس
قم، نبش تقاطع خیابان عطاران و جمهوری، ساختمان بانک ملت ، طبقه سه، واحد چهار


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه