مشخصات عمومی


نام شرکت :

سامان گستر هوشمند پارس

نام مدیرعامل : محسن جمالی نظری
تلفن : 021- 88516733
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88516734
وبسایت : www.persianisd.com
پست الکترونیک : info@Persianisd.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


سیستم چاپ کارت اتوماسیون تغذیه، سیستم جامع قفل هوشمند، سیستم جامع کنترل تردد خوابگاه، اتوماسیون اسکان خوابگاه


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88516733 : تلفن
021- 88516734 : فکس
تهران، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه شهید محمد عقیل محتشم، شماره ۳۱، واحد ۳


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه