مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات ارتباطی صبای قره آغاچ

نام مدیرعامل : عاشور محمد آقار کاکلی
تلفن : 0174- 4312112
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


دفاتر خدمات ICT روستایی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0174- 4312112 : تلفن
: فکس
استان گلستان، شهرستان کلاله، روستای قره آغاچ


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه