مشخصات عمومی


نام شرکت :

سما ارتباط اسپادانا

نام مدیرعامل : سعید لوکیان
تلفن : 031- 32654480
بهترین ساعات تماس :
فکس : 031-32274044
وبسایت : www.samait.com
پست الکترونیک : info@samait.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


شرح مختصر فعالیت ها


پشتیبانی شبکه های LAN و WAN (به صورت تخصصی adsl)


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
031- 32654480 : تلفن
031-32274044 : فکس
اصفهان، خیابان22 بهمن، مجتمع تک، طبقه سوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه