مشخصات عمومی


نام شرکت :

سامانه ارتباطات الماس پارس

نام مدیرعامل : حجت حبیب پور
تلفن : 0711- 6359346
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0711- 6359346
وبسایت :
پست الکترونیک : smartcard@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۷


شرح مختصر فعالیت ها


الکترونیک، مخابرات، کنترل صنعتی، تولید دستگاه POS، سیستم کارت های هوشمند IT


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0711- 6359346 : تلفن
0711- 6359346 : فکس
شیراز، بلوار دکتر حسابی (بلوار صنایع)، خیابان آرین، خیابان فناوری. کد پستی: 87811-71976 صندوق پستی: 817-71955


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه