مشخصات عمومی


نام شرکت :

نگاشت اندیشه سبز

نام مدیرعامل : شیرزاد کریمی راد
تلفن : 021- 88876460- 1
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88879958
وبسایت : www.negashtco.com
پست الکترونیک : info@negashtco.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳


شرح مختصر فعالیت ها


تدوین و ارائه مدلهای بهینه سازی راهبردهای سازمانی، تدوین و ارائه راهبرد استاندارد در خصوص معماری سازمانی، تدوین و ارائه راهبرد در خصوص مهندسی مجدد سازمان تدوین، ارائه زیر ساخت استاندارد در خصوص اتوماتیک سازی چرخه های عملیاتی سازمان در سطوح ارتباط با پرسنل, شرکای تجاری و مشتریان


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88876460- 1 : تلفن
021- 88879958 : فکس
تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 48، طبقه 2


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه