مشخصات عمومی


نام شرکت :

صنایع آموزشی

نام مدیرعامل : معصومی
تلفن : 021- 44545492, 44545502
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 44545493
وبسایت : www.eei-co.com
پست الکترونیک : info@eei-co.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


شرح مختصر فعالیت ها


انواع تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای کلیۀ دوره های تحصیلی متناسب با شرایط زمان، تغییرات فن آوری، برنامه ریزی و محتوای کتاب های


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 44545492, 44545502 : تلفن
021- 44545493 : فکس
تهران، جاده مخصوص کرج، بعد از کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان، خیابان دهم ، بلوار دکتر عبیدی ، خیابان شهید جلال


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه