مشخصات عمومی


نام شرکت :

ریز سازگان تکین

نام مدیرعامل :
تلفن : ۸۸۴۰۳۴۵۲
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۸۸۴۰۷۳۲۷
وبسایت : www.takin-ms.com
پست الکترونیک : sales1@takin.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه