مشخصات عمومی


نام شرکت :

رایانه صنعت آذر پاد

نام مدیرعامل : جعفر محمد نیا
تلفن : 0451- 3331516
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0451- 3366673
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۵


شرح مختصر فعالیت ها


تولید نرم افزارهای سفارش مشتری،ups ماهواره های VSAT شیکه های محلی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0451- 3331516 : تلفن
0451- 3366673 : فکس
اردبیل، خیابان انقلاب، روبه روی کوچه اکبریه


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه