مشخصات عمومی


نام شرکت :

رسا رایانه سینا

نام مدیرعامل :
تلفن : ۸۴۲۲۸۸۴۲
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۸۸۵۵۲۲۷۵
وبسایت : www.rasarayaneh.com
پست الکترونیک : info@rasarayaneh.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه