مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی ره آورد ارتباطات رویان

نام مدیرعامل : مصطفی محمدی قراسویی
تلفن : 0253- 2901766
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0253- 2901765
وبسایت : www.royan-networks.ir
پست الکترونیک : info@royan-networks.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت خدمات اکتیو و پسیو و سیستم های نظارتی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0253- 2901766 : تلفن
0253- 2901765 : فکس
قم، خیابان منتظری (ساحلی) ، بین کوی 16 و 18، پلاک 370 ،طبقه دوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه