مشخصات عمومی


نام شرکت :

رویان شبکه

نام مدیرعامل : سید رضا مسعود نیا
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : royannetwork.sale@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۰


شرح مختصر فعالیت ها


schneider-cisco-ubnt تولید تجهیزات شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
0611- 5542150-60 : تلفن
0611- 5534862 : فکس
اهواز، پادادشهر، خیابان 14شرقی، پلاک 30


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه