مشخصات عمومی


نام شرکت :

آریا مبنا سپنتا

نام مدیرعامل : سید ابراهیم خلخالی
تلفن : 021-55853446
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : Aria.Mabna.Cepanta@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱


شرح مختصر فعالیت ها


خدمات در زمینه های ict، الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-55853446 : تلفن
: فکس
تهران، انتهای اتوبان نواب، خیابان زمزم، کوچه مظاهری، پلاک 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه