مشخصات عمومی


نام شرکت :

سازه های اطلاعاتی راژمان

نام مدیرعامل : عامل
تلفن : 051-37656865
بهترین ساعات تماس :
فکس : 051-37656865
وبسایت : www.rajman.org
پست الکترونیک : info@rajman.org
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


پرتال سازمانی،سازمان الکترونیک،سیستم مدیریت یادگیری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
051-37656865 : تلفن
051-37656865 : فکس
مشهد، چهارراه خیام؛ خیابان پیام ، خیابان پیام 10؛ پلاک 1.16


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه