مشخصات عمومی


نام شرکت :

گروه صنعتی پتسا

نام مدیرعامل :
تلفن : ۸۸۰۴۷۶۲۶
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۸۸۰۴۰۸۸۶
وبسایت : www.patsaind.com
پست الکترونیک : info@patsaind.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه