مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارسا مهندسی و تجهیزات

نام مدیرعامل : سید محمد صدرالسادات زاده
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : m.bahraini@parsa-eng.com, info@parsaeng.org
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۱۰/۱۳


شرح مختصر فعالیت ها


دستگاه های کابل کشی زمینی و هوایی، داکتها و میکروداکتهای مخابرات فیبرنوری FTTH


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 88553460- 3 : تلفن
021- 88553464 : فکس
تهران، میدان آرژانتین، خیابان 19بخارست، پلاک 16، طبقه دوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه