مشخصات عمومی


نام شرکت :

پیشگامان امن افزار

نام مدیرعامل : محمد علی عاقلی
تلفن : 021- 22665150
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 22665145
وبسایت : www.amnafzar.net
پست الکترونیک : info@amnafzar.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲


شرح مختصر فعالیت ها


پیاده سازی سرویسهای امنیتی ، مراکز داده استاندارد و سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 22665150 : تلفن
021- 22665145 : فکس
تهران، چهارراه پارک وی ، خیابان اردیبهشت، نبش زهره ، پلاک 14 ، واحد 15


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه