مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارس ایده نماد گستر

نام مدیرعامل : زهره آقایی
تلفن : 0711- 2360657
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0711- 2360657
وبسایت : www.shirazping.ir
پست الکترونیک : sadeghi@shirazping.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


مشاوره ، طراحی ، اجرا ، پروژه های فیبر نوری شبکه مسی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0711- 2360657 : تلفن
0711- 2360657 : فکس
شیراز ، بلوار سرداران، کوچه 49 ، پلاک 500


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه