مشخصات عمومی


نام شرکت :

برادران پیشرو الوند

نام مدیرعامل : سعید طواف
تلفن : 021- 88944571- 78 - 79
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88945131
وبسایت : www.pishroco.ir
پست الکترونیک : s.tavaf@pishroco.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


قطعات اکتیو شبکه، فروش خدمات و پشتیبانی و طراحی و مشاوره انواع شبکه های کامپیوتری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88944571- 78 - 79 : تلفن
021- 88945131 : فکس
تهران، میدان ولی عصر، ابتدای خیابان کریم خان، خیابان به آفرین، کوچه بن بست دوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه