مشخصات عمومی


نام شرکت :

فن آوری پدیدار

نام مدیرعامل : منصور مداح
تلفن : 034- 3226320
بهترین ساعات تماس :
فکس : 034- 32263200
وبسایت : www.padidar.com
پست الکترونیک : info@padidar.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


ارایه دهنده سرویس های اینترنت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
034- 3226320 : تلفن
034- 32263200 : فکس
کرمان ،خیابان امام ، کوچه اول ، نبش کوچه بهشت، ساختمان اطلس ایرانیان ورودی اداری طبقه ششم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه