مشخصات عمومی


نام شرکت :

نوآوران رایانه فردا ایرانیان

نام مدیرعامل : ماهان اسکندری
تلفن : 0611- 3379322
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت : www.itccco.com
پست الکترونیک : Info@itccco.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


پیاده سازی , مشاوره و فروش تجهیزات شبکه های کامپیوتری


محل فعالیت

: عنوان محل
0611- 3379322 : تلفن
: فکس
اهواز - کیانپارس


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه