مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی توسعه

نام مدیرعامل : رضا زارع
تلفن : 0711- 2347560
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت : www.r_zare754@yahoo.com
پست الکترونیک : r_zare754@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


مشاور و مجری سیستمهای شبکه، میکروتیک، دوربین مدار بسته....


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0711- 2347560 : تلفن
: فکس
شیراز،خیابان توحید، مجتمع تجاری شهر2


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه