مشخصات عمومی


نام شرکت :

میکرو سیستمهای ایران

نام مدیرعامل :
تلفن : ۸۸۷۹۴۵۴۴
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۸۸۸۸۱۳۰۳
وبسایت : www.iranmicrosystems.com
پست الکترونیک : admin@iranmicrosystems.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه