مشخصات عمومی


نام شرکت :

مارلیک سان نگار شرق

نام مدیرعامل : رضا علیجانی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@marlix.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۵/۳۰


شرح مختصر فعالیت ها


تولید نرم افزار، پیکربندی شبکه ها،‌ سیستم های مخابراتی


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 55766580 : تلفن
: فکس
تهران، بزرگراه نواب، خیابان محبوب مجاز غربی، خیابان صمدیار دوم شرقی، پلاک 4


آگهی ها



کاتالوگ های الکترونیکی





پشتیبانان پروژه