مشخصات عمومی


نام شرکت :

اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان بابل

نام مدیرعامل :
تلفن : ۰۱۱۱۲۲۵۵۰۹۷
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۰۱۱۱۲۲۵۵۰۹۷
وبسایت : www.embabol.com
پست الکترونیک : info@embabol.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه