مشخصات عمومی


نام شرکت :

Metaco

نام مدیرعامل : Kazemi
تلفن : (+98 31) 33606198, 36606199
بهترین ساعات تماس :
فکس : (+98 21) 88948784
وبسایت : www.metacomplex.com
پست الکترونیک : info@metacomplex.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


شرح مختصر فعالیت ها


Commercial, Supply, Distribution & Supporting of computer equipments, Design & Execution of quality & information systems, Clinet softwares, Informatic knowledge training, Network services


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
031-33606198, 36606199 : تلفن
021-88948784 : فکس
اصفهان، خیابان سعادت آباد، روبروی بانک صادرات، شمــاره 18383


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه