مشخصات عمومی


نام شرکت :

مؤسسه مرآت اندیشه

نام مدیرعامل : فریدون علومی
تلفن : 021- 88672805
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88672805
وبسایت : www.meraat.co.ir
پست الکترونیک : info@meraat.co.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱


شرح مختصر فعالیت ها


اتوماسیون، پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی در ساختار مؤسسات آموزشی در ابعاد مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مجتمع‌های آموزشی، مؤسسات آموزشی آزاد، آموزشگاه‌ها و واحد آموزش منابع انسانی سازمان‍‌ها


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88672805 : تلفن
021- 88672805 : فکس
تهران، میدان توانیر، پلاک 3، طبقه هفتم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه