مشخصات عمومی


نام شرکت :

مؤسسه دانش پارسیان

نام مدیرعامل : ابراهیم ابراهیم بای سلامی
تلفن : 021- 8748
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-88658664
وبسایت : www.dapa.ir
پست الکترونیک : info@dapa.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


شرح مختصر فعالیت ها


برگزاری آزمون، تولید نرم‌افزار، تولید محتوای الکترونیکی، تدوین و تولید بانک سؤال، مهندسی مجدد فرآیندهای سنجش و مکانیزاسیون سنجش، تدوین طبقه‌ بندی مشاغل


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 8748 : تلفن
021-88658664 : فکس
تهران، بلوار آفریقا، خیابان بهرامی، شماره 10


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه