مشخصات عمومی


نام شرکت :

ماسه آژند تبریز

نام مدیرعامل : احمد زاده
تلفن : 0411- 3350570
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0411- 3350577
وبسایت : www.macogroup.ir
پست الکترونیک : info@macogroup.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۹


شرح مختصر فعالیت ها


سایتهای BTS اضطراری شرکت ماسه آژند توانایی ایجاد ارتباطات برای شرایط اضطراری (زلزله، سیل، جنگ) و شرایط خاص (پوشش موقت در اماکن ورزشی، تفریحی، پروژه ای و ...) را افزایش می دهد.


محل فعالیت

: عنوان محل
0411- 3350570 : تلفن
0411- 3350577 : فکس
تبریز، خیابان چای کنار - ساختمان ارک - طبقه هشتم واحد D8


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه