مشخصات عمومی


نام شرکت :

سازمان مدیریت صنعتی جنوب

نام مدیرعامل : احمد توحیدی
تلفن : 0711-2251000
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0711-2251447
وبسایت : www.simi.ir
پست الکترونیک : info@simi.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۹


شرح مختصر فعالیت ها


ارایه دهنده خدمات مشاوره ای،آموزشی و تحقیقاتی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0711-2251000 : تلفن
0711-2251447 : فکس
شیراز ،ابتدای خیابان ارم، نبش کوچه 2، شماره 19


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه