مشخصات عمومی


نام شرکت :

کهکشان نور

نام مدیرعامل : عباس نژاد
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : mastane.mansouri@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۲۳


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه دوره های آموزش سیسکو، آموزش شبکه و امنیت شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 88719294 : تلفن
: فکس


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه