مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

نام مدیرعامل : عزیزی
تلفن : 021- 82152000
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88733915
وبسایت : www.caspco.com
پست الکترونیک : info@caspco.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی، بومی سازی نرم افزارهای خارجی و طراحی تامین و پیاده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 82152000 : تلفن
021- 88733915 : فکس
تهران،خیابان شهید بهشتی، چهارراه تختی، ساختمان بانک پارسیان، شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه