مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات ارتباطی اشراق

نام مدیرعامل : مقصود میر عرب رضی
تلفن : 0174- 6225710
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0174- 6225710
وبسایت :
پست الکترونیک : eshragh@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پست ( قبول و توزیع )، پست بانک ( افتتاح انواع حساب و ... )، مخابرات ( تلفن همراه )


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0174- 6225710 : تلفن
0174- 6225710 : فکس
گلستان، رامیان، روستای زینب آباد


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه