مشخصات عمومی


نام شرکت :

ایمن موج هوشمند

نام مدیرعامل : دکتر محمد وحدانی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@imenmoj.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۰/۳/۷


شرح مختصر فعالیت ها


IT: ارائه دهنده راهکارهای جامع IT و مرکز داده، حفاظت الکترومغناطیس و پدافند غیرعامل


محل فعالیت

: عنوان محل
(۰۲۱) ۲۲۹۰۸۸۲۷-۸ : تلفن
(۰۲۱) ۲۲۹۰۸۸۲۷-۸ : فکس
تهران، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، خیابان نظام، خیابان خسروانی، شماره 4، طبقه سوم، واحد 14


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه