مشخصات عمومی


نام شرکت :

ایمن افزار هوشمند توس

نام مدیرعامل : احمد یزدانی
تلفن : 0551- 6637050
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0551- 6637051
وبسایت :
پست الکترونیک : zaer73@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۱۱/۹


شرح مختصر فعالیت ها


سامانه های نوین پیام کوتاه


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0551- 6637050 : تلفن
0551- 6637051 : فکس
نیشابور، پارک علم و فناوری ، واحد 105


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه