مشخصات عمومی


نام شرکت :

هلدینگ اندیشه مدار نفیس

نام مدیرعامل : زرگر
تلفن : 021- 88375630
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88075732
وبسایت : www.nafisholding.com
پست الکترونیک : info@nafisholding.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۶


شرح مختصر فعالیت ها


مهندسی نرم افزار، مشاوره مدیریت و توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88375630 : تلفن
021- 88075732 : فکس
تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان دوم، گذر خرداد، پلاک یک


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه