مشخصات عمومی


نام شرکت :

قائم رایانه عرش

نام مدیرعامل : حکیمیان
تلفن : 035- 38259800-38259801-38246635
بهترین ساعات تماس :
فکس : 035- 38246634
وبسایت : www.ghaemcoarsh.com
پست الکترونیک : yazdcomputer@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴


شرح مختصر فعالیت ها


نرم افزارهای حسابداری جامع بازرگانی ، حسابداری جامع تولید مالی ،حسابداری جامع صنعتی ، حسابداری جامع فروشگاه اینترنتی ، چاپ چک ، دبیرخانه و غیره .


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0351- 8259800-8259801-8246635 : تلفن
0351- 8246634 : فکس
یزد ، صفائیه ،خیابان سنبل، ساختمان اسکان 1، طبقه اول ، واحد 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه