مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارس گستر گله دار

نام مدیرعامل : صدیق مقدم
تلفن : 0782- 6222007-0782 6225003
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0782-6222624
وبسایت : www.parsgostar.org
پست الکترونیک : info@parsgostar.org
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱


شرح مختصر فعالیت ها


اولین ارایه‌کننده‌ی خدمات اینترنت و دسترسی به شبکه‌های محلی و جهانی درمنطقه گله دار


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0782- 6222007-0782 6225003 : تلفن
0782-6222624 : فکس
استان فارس،شهر گله دار، میدان امام،خیابان معلم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه