مشخصات عمومی


نام شرکت :

فرا رایانه جهرم

نام مدیرعامل : عبدالحمید قناعتیان
تلفن : 0791- 3343757
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : hamidgh643@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱


شرح مختصر فعالیت ها


فروش تجهیزات شبکه و راه اندازی - طراحی سایت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0791- 3343757 : تلفن
: فکس
جهرم ، خیابان آیت اله کاشانی، نبش کوچه 3


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه