مشخصات عمومی


نام شرکت :

توسعه کاربردی فناوری اطلاعات تکفام

نام مدیرعامل :
تلفن : ۲۳۰۰۳۰۰۰
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۲۲۸۱۸۵۳۹
وبسایت : www.tacfam.com
پست الکترونیک : info@tacfam.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه