مشخصات عمومی


نام شرکت :

فراسوی دانش

نام مدیرعامل : سید محمد رضا احمد پناهی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@farassooedanesh.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۰


شرح مختصر فعالیت ها


نرم افزار و شبکه و سخت افزار


محل فعالیت

: عنوان محل
0231-4454335 : تلفن
: فکس
سمنان، سه راه ولی عصر، خیابان شهید صباغی، ساختمان پردیس 5 ، واحد7


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه