مشخصات عمومی


نام شرکت :

ارتباطات فن آوا

نام مدیرعامل : محمد رضا خونساریان
تلفن : 021-88528241-5
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-88528244
وبسایت : www.fanavadc.com
پست الکترونیک : info@fanavadc.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه سرویس اینترنت ISDP


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-88528241-5 : تلفن
021-88528244 : فکس
تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید صابونچی، کوچه شهید ادایی، پلاک 3


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه