مشخصات عمومی


نام شرکت :

داده پردازان احداث

نام مدیرعامل : رضا فرخی راد
تلفن : "021- 22355308-9, 88075484, 44450750 44450499 "
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 22355308
وبسایت : www.dpe.ir
پست الکترونیک : info@dpe.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷


شرح مختصر فعالیت ها


سیستم مکانیزه (نرم افزار) مدیریت نگهداری و تعمیرات، سیستم مکانیزاسیون اسناد،نرم افزار مدیریت مصرف انرژی، نرم افزار معاینه فنی خودرو


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
"021- 22355308-9, 88075484, 44450750 44450499 " : تلفن
021- 22355308 : فکس
تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان مخبری ، پلاک 12


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه