مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی تازه آباد

نام مدیرعامل : حسین جمالی
تلفن : 0142- 3532723
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


خدمات پست بانک، پست، مخابرات و اینترنت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0142- 3532723 : تلفن
: فکس
سیاهکل، تازه آباد جنگاه


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه