مشخصات عمومی


نام شرکت :

مجتمع صنایع رایانه و مخابرات برنامه نگار (سهامی خاص

نام مدیرعامل :
تلفن : ۴۴۹۸۰۰۹۳
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۴۴۹۸۷۹۰۵
وبسایت : www.tcic.ir
پست الکترونیک : info@tcic.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه